Uchwała Nr XXX/233/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXX/233/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
nieruchomości , położonych w obrębie Nowielin gm. Pyrzyce, oznaczonej :

- nr 290/2 o pow. 0,0417 ha

- nr 289/4 o pow. 0,0413 ha

- nr 246/11 o pow. 6,0002 ha

- nr 246/12 o pow. 3,8505 ha

- nr 154 o pow. 0,0535 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:26:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:26:15