Uchwała Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Gminna Platforma Cyfrowa”.


Uchwała Nr XXX/237/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego

pn.”Gminna Platforma Cyfrowa”.

Na podstawie art.18 ust.2 i pkt.9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004 nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2005 Rada Miejska zabezpieczy środki niezbędne do zrealizowania zadania pn. „Gminna Platforma Cyfrowa” w wysokości 100.000,-zł. Finansowanie zadania w latach 2005 - 2007 przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uruchomienie środków może nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków funduszy unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:33:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-01-2005 08:33:05