Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych


Uchwała Nr XXII/145/04
Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z.o.o. w Goleniowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z.o.o w Goleniowie .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:29:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:29:06