Uchwała Nr XXII/149/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego


Uchwała Nr XXII/149/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 marca 2004r.

w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.Wyraża się zgodę na skrócenie do dnia 09 lipca 2087 r. okresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości oznaczonej numerem 101 o pow. 0,0243 ha , położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce przy ul. Pod Lipami, będącej
w użytkowaniu wieczystym Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Pyrzycach.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:32:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 21-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 21-04-2004 11:32:09