Sesja XXXII 2005 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXII/252/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2005-02-18 14:48:23
Uchwała Nr XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 2005-02-18 14:36:32
Uchwała Nr XXXII/250/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2005-02-18 14:33:12
Uchwała Nr XXXII/249/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2005 2005-02-18 14:29:57
Uchwała Nr XXXII/248/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i przyjęcia Statutu Związku 2005-02-18 14:28:39
Uchwała Nr XXXII/247/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Brzesko 2005-02-18 14:28:08
Uchwała Nr XXXII/246/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 223/1, 223/2, 223/3 w obrębie Nieborowo 2005-02-18 14:26:20
Uchwała Nr XXXII/245/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 87/3 i 87/4 w obrębie Turze 2005-02-18 14:25:49
Uchwała Nr XXXII/244/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Spor 2005-02-18 14:24:38
Uchwała Nr XXXII/243/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami 2005-02-18 14:24:05