Uchwała Nr XXXII/244/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Spor


Uchwała Nr XXXII/244/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie przystąpienia do projektu Zachodniopomorski Program Szkolenia

Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA

2005 - 2012

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do Zachodniopomorskiego Programu Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005 - 2012.

§ 2. Realizacja Programu finansowana będzie ze środków własnych gminy,

w wysokości stanowiącej udział własny we współfinansowaniu programu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:24:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:24:38