Uchwała Nr XXXII/245/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 87/3 i 87/4 w obrębie Turze


Uchwała Nr XXXII/245/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie sprzedaży działek numer 87/3 i 87/4 w obrębie Turze

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit.a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działek niezabudowanych numer 87/3 o powierzchni 0,0889 ha i numer 87/4 o powierzchni 0,1097 ha, położonych w obrębie Turze gmina Pyrzyce, stanowiących własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:25:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:25:49