Uchwała Nr XXXII/247/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Brzesko


Uchwała Nr XXXII/247/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Brzesko

Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) w związku z § 14 Statutu Sołectw Gminy Pyrzyce ustalonych uchwałą Nr XXXVII/253/97 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 lutego 1997r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory Sołtysa Sołectwa Brzesko w dniu 15 lutego 2005r. o godzinie 18.00 (II termin godzina 18.15) w świetlicy wiejskiej w Brzesku.

§ 2 1. Przewodniczącym zebrania ustala się Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego.

2. Proponuje się następujący porządek obrad:

  1. sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej pod przewodnictwem ustępującego Sołtysa,

  2. wybory Sołtysa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:28:08