Uchwała Nr XXXII/250/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady


Uchwała Nr XXXII/250/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 stycznia 2005r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady:

  1. w § 1 pkt.1 ppkt.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Budynek Mirosław”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:33:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 18-02-2005 14:33:12