Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia 2020 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenia nr 13/2020 z dnia 09.10.2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem oraz użyczenie w formie bezprzetargowej. 2020-10-12 08:08:36
dokument Ogłoszenie z dnia 14 września z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. 2020-10-01 11:01:40
dokument Ogłoszenie Nr 12/2020 z dn. 10.09.2020 2020-09-10 14:48:44
dokument Ogłozenie nr 11/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. 2020-07-27 11:58:20
dokument Ogłoszenie Nr 10/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w formie bezprzetargowej 2020-07-03 10:43:04
dokument Ogłoszenie nr 9/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży 2020-07-01 13:41:28
dokument OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI NA 2020 ROK 2020-06-17 10:53:23
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 8/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w formie bezprzetragowej. 2020-05-19 13:15:03
dokument Ogłoszenie nr 7/2020 z dnia 22.04.2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w formie bezprzetargowej. 2020-04-22 09:36:30
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce 2020-04-06 09:25:38
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenów obejmujących działkę 93/2 obręb nr 3 m. Pyrzyce 2020-03-31 09:38:26
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 6/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2020 r. - wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w nieruchomości wspólnej 2020-03-18 13:11:23
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 5/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w formie bezprzetargowej 2020-03-16 09:58:47
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 4/2020 Bumristrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości satnowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w użyczenie i najem w formie bezprzetargowej 2020-03-04 07:18:49
dokument Informacja o działaniach podejmowaych w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2020-02-18 14:20:17
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 3/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem i dzierżawę w formie bezprzetargowej 2020-02-06 13:56:52
dokument Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2020-01-31 07:21:15
dokument O G Ł O S Z E N I E NR 2/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2020-01-10 13:17:07
dokument Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. 2020-01-03 13:41:21