Uchwała Nr XXXIII/259/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży działki numer 190/38 w obrębie 6 miasta Pyrzyce oraz ustanowienia służebności drogowej


Uchwała Nr XXXIII/259/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie sprzedaży działki numer 190/38 w obrębie 6 miasta Pyrzyce oraz ustanowienia służebności drogowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży zabudowanej garażem działki numer 190/38 o powierzchni 0,0028 ha, położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Zezwala się na obciążenie służebnością drogową działki nr 190/39 na rzecz działki nr 190/38 w obrębie 6 miasta Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 13:02:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 13:02:30