Uchwała Nr XXXIV/261/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady


Uchwała Nr XXXIV/261/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Powołać Komisję Budżetu w składzie:

 1. Budynek Mirosław

 2. Gumowski Andrzej

 3. Kędziora Waldemar

 4. Majak Mariusz

 5. Ryżyk Stefan

 6. Tołoczko Wiktor.

2. Powołać Komisję Edukacji w składzie:

 1. Dubicki Krzysztof

 2. Jemielity Stefania

 3. Marcinkiewicz Artur

 4. Morka Izabella

 5. Odachowska Agnieszka

3.Powołać Komisję Rolnictwa i Ekologii w składzie:

 1. Gola Edward

 2. Gontarz Grzegorz

 3. Gryczka Mirosław

 4. Hałasa Andrzej

 5. Klimczak Piotr

 6. Kubajek Józef

 7. Momot Jan

 8. Osękowski Marian

 9. Ptaszyński Zbigniew

10)Tkaczuk Jan.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 09:58:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 09:58:04