Uchwała Nr XXXIV/ 262/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 marca 2005r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady


Uchwała Nr XXXIV/ 262/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 marca 2005r.

w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 47 ust.3 Statutu Gminy Pyrzyce uchwalonego uchwałą Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. (Dz.Urz.Woj.Zachod-pom. Nr 59, poz.1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek członków komisji, powołuje się na Przewodniczącego Komisji Budżetu Andrzeja Gumowskiego.

2. Na wniosek członków komisji, powołuje się na Przewodniczącego Komisji Edukacji Agnieszkę Odachowską.

3. Na wniosek członków komisji, powołuje się na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ekologii Mariana Osękowskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-03-2005 09:59:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-03-2005 09:59:13