Uchwała Nr XXXV/276/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r.


Uchwała Nr XXXV/276/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie sprzedaży działki numer 40/1 w obrębie 7 miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 214, poz.1806, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działki niezabudowanej numer 40/1 o powierzchni 0,0941 ha w obrębie 7 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:50:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:50:48