Uchwała Nr XXXV/278/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r.


Uchwała Nr XXXV/278/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach wybrany został Marian Osękowski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:53:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-04-2005 08:53:25