Uchwała Nr XXXVII/284/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2004


Uchwała Nr XXXVII/284/05
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694, z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz.2276, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155; z 2005r. Nr 10, poz.66) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:32:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:32:15