Uchwała Nr XXXVII/288/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych


Uchwała Nr XXXVII/288/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy korzystania z gminnych obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, stanowiące załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach oraz Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 288-XXXVII-31-05-2005-za_.doc (DOC, 77KB) 2005-07-01 14:33:59 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:33:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:33:59