Uchwała Nr XXXVIII/289/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w Pyrzycach


Uchwała Nr XXXVIII/289/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy na nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę numer 21/9 o pow.0,8105 ha, położoną w obrębie 4 miasta Pyrzyce przy ul.Rycerza Przybora - boisko sportowe - będące przedmiotem nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Pyrzyce z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w trybie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz.2128 z późn.zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:34:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:34:49