Uchwała Nr XXXVII/290/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie sprzedaży działki numer 44 w obrębie 2 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XXXVII/290/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie sprzedaży działki numer 44 w obrębie 2 miasta Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 lit.a i art.45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działki niezabudowanej numer 44 o powierzchni 0,3273 ha, położonej w obrębie 2 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:35:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:35:20