Uchwała Nr XXXVII/293/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnyc


Uchwała Nr XXXVII/293/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na

realizację zadania „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w

Nowielinie”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/228/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej Nowielinie”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:37:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:37:59