Uchwała Nr XXXVII/295/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok


Uchwała Nr XXXVII/295/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,

poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.

1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/242/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok- załącznik Nr 10, o którym mowa w § 6 uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Załączniki do pobrania

1 295-XXXVII-31-05-2005-za_.xls (XLS, 17KB) 2005-07-01 14:40:19 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:40:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:40:19