Uchwała Nr XXXVIII/296/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego


Uchwała Nr XXXVIII/296/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 10 czerwca 2005r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody

Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 98 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego - znak PN.2.MN.0911/100/05 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/280/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:30:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 14:30:59