Sesja XXXIX 2005 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/317/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji zadań w zakresie postę 2005-08-12 12:39:29
UCHWAŁA Nr XXXIX/316/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo 2005-08-12 12:39:03
Uchwała Nr XXXIX/315/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w uchwale o obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów 2005-08-12 12:38:29
Uchwała Nr XXXIX/314/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży działki numer 200/22 w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2005-08-12 12:38:04
Uchwała Nr XXXIX/313/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2005-08-12 12:36:32
Uchwała Nr XXXIX/312/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży działek zabudowanych garażami nr 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11 i 113/12 położonych w obrębie 6 mia 2005-08-12 12:35:05
Uchwała Nr XXXIX/311/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2005-08-12 12:34:38
Uchwała Nr XXXIX/310/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2005-08-12 12:33:59
Uchwała Nr XXXIX/309/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2005-08-12 12:32:21
Uchwała Nr XXXIX/308/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok 2005-08-12 12:28:14
Uchwała Nr XXXIX/307/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-08-12 12:26:45
Uchwała Nr XXXIX/306/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Pyrzyce na 2005 rok 2005-08-12 12:21:56
Uchwała Nr XXXIX/305/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych n 2005-08-12 12:19:20
Uchwała Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2005-08-12 12:16:04
Uchwała Nr XXXIX/303/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie opłat za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno –wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce 2005-08-12 12:13:49
Uchwała Nr XXXIX/302/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzesku 2005-08-12 12:12:28
Uchwała Nr XXXIX/301/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2005-08-12 12:12:01
Uchwała Nr XXXIX/300/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku wodno – kanalizacyjnego 2005-08-12 12:11:34
Uchwała Nr XXXIX/299/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizac 2005-08-12 12:09:49
Uchwała Nr XXXIX/298/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jez 2005-08-12 12:08:17
Uchwała Nr XXXIX/297/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę 2005-08-12 12:06:54
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Fundus 2005-06-21 12:56:02
Projekt uchwały w sprawie podjęcia realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności. 2005-06-20 12:57:48