Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Fundus


projekt -

Uchwała Nr ..........................
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia .........................2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdzić Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” zgłoszonego do Funduszu Spójności, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:

Burmistrz Pyrzyc                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Lipiński                                                               Artur Marcinkiewicz

Uzasadnienie.

Załącznikiem do wniosku aplikacyjnego zgłoszonego do Funduszu Spójności UE przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, której Gmina Pyrzyce jest członkiem, jest Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”.

Studium Wykonalności musi być przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Stąd konieczność podjęcia tej uchwały.

Opr. N.Cz.-Rz.

 

Materiały znajdują sie w załączniku

Załączniki do pobrania

1 studium.rar (RAR, 18MB) 2005-06-21 12:56:02 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 21-06-2005 12:56:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 21-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 21-06-2005 12:56:02