Uchwała Nr XXXIX/300/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku wodno – kanalizacyjnego


Uchwała Nr XXXIX/300/05
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z o.o. majątku wodno - kanalizacyjnego gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę objęcia przez Gminę Pyrzyce 152.852 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) udziały po 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wniesiony aport rzeczowy wymieniony poniżej:

I.

Wodociąg Krzemlin

1.

Budynek gospodarczy

Numer inwentarzowy - 109-279

2.

Sieć wodociągowa Krzemlin

Numer inwentarzowy - 210-281

3.

Sieć wodociągowa Krzemlin

Numer inwentarzowy - 210-280

4.

Sieć wodociągowa Krzemlin

Numer inwentarzowy -210-302

5.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-284

6.

Odstojnik wód popłucznych z kanałem

Numer inwentarzowy - 654-308

7.

Zbiornik sanit. z kanaliz.

Numer inwentarzowy - 654-304

8.

Ogrodzenie z siatki Nowielin

Numer inwentarzowy - 109-313

9.

Pompa głębinowa GRA 2.08 2 szt.

Numer inwentarzowy - 654-309

10.

Zestaw hydroforowy ZHA

Numer inwentarzowy - 604-305

11.

Zbiornik wyrównawczy z ociepleniem

Numer inwentarzowy - 604-306

12.

Odżelaziacz F 1800 2 szt.

Numer inwentarzowy - 654-307

13.

Rozprowadzenie wody przy hydroforni - Nowielin

Numer inwentarzowy - 210-213

14.

Sieć wodociągowa przy hydroforni - Nowielin

Numer inwentarzowy - 210-214

15.

Sieć wodociągowa przy hydroforni - Nowielin

Numer inwentarzowy - 210-215

16.

Stacja uzdatniania wody - Krzemlin

Numer inwentarzowy - 210-285

17.

Sieć elektryczna do hydroforni - Nowielin

Numer inwentarzowy - 211-313

18.

Zbiornik retencyjny studnia - Krzemlin

Numer inwentarzowy - 211-335

19.

Zbiornik retencyjny studnia przy pałacu - Krzemlin

Numer inwentarzowy - 211-336

20.

Budynek hydroforni Krzemlin ulepszenie

Numer inwentarzowy - 109-315

21.

Budynek hydroforni - Nowielin

Numer inwentarzowy - 109-331

22.

Pompa cyrkulacyjna z respiratorem 1 kpl. - Krzemlin

Numer inwentarzowy - 654-312

23.

Studnia głębinowa z obudową 1 kpl. - Krzemlin-Nowielin

Numer inwentarzowy - 654-303

24.

Wentylator 1 szt. - Krzemlin-Nowielin

Numer inwentarzowy - 654-310

25.

Chlorator C-52 1 kpl. - Krzemlin

Numer inwentarzowy - 654-311

26.

Sieć wodociągowa Krzemlin-Nowielin

Numer inwentarzowy - 210-314

II.

Wodociąg Obromino

27.

Sieć wodociągowa Letnin

Numer inwentarzowy - 210-294

28.

Sieć wodociągowa Kosin-Brzesko

Numer inwentarzowy - 210-298

29.

Sieć wodociągowa Obromino-Mechowo

Numer inwentarzowy - 210-297

30.

Sieć wodociągowa Obromino-Pstrowice

Numer inwentarzowy - 210-296

31.

Budynek hydroforni - Brzesko

Numer inwentarzowy - 109-332

32.

Budynek hydroforni przy SP Letnin

Numer inwentarzowy - 109-20

33.

Budynek po byłej hydroforni - Brzesko

Numer inwentarzowy - 109-165

34.

Sieć wodociągowa i ujęcie wody - Obromino

Numer inwentarzowy - 210-293

III.

Wodociąg Mielęcin

35.

Budynek hydroforni

Numer inwentarzowy - 109-261

36.

Budynek gospodarczy

Numer inwentarzowy - 109-262

37.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-265

38.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-266

39.

Sieć wodociągowa

Numer inwentarzowy - 210-295

40.

Sieć wodociągowa

Numer inwentarzowy - 210-263

41.

Kanalizacja wód popłucznych

Numer inwentarzowy - 211-264

42.

Ogrodzenie wodociągów

Numer inwentarzowy - 109-267

43.

Sprężarka

Numer inwentarzowy - 444-268

44.

Hydrofor

Numer inwentarzowy - 604-269

45.

Odżelaziacz

Numer inwentarzowy - 654-270

IV.

Wodociąg Karniewo

46.

Budynek hydroforni

Numer inwentarzowy - 109-275

47.

Sieć wodociągowa ul. Rycerza Przybora

Numer inwentarzowy - 210-276

48.

Sieć wodociągowa ul. Rycerza Przybora

Numer inwentarzowy - 210-278

49.

Sieć wodociągowa ul. Rycerza Przybora

Numer inwentarzowy - 210-277

50.

Studnia głębinowa wiercona

Numer inwentarzowy - 211-275

51.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-328

52.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-329

53.

Kanalizacja + odstojnik wód popłucznych

Numer inwentarzowy - 211-330

54.

Sieć wodociągowa Karniewo-Sicina

Numer inwentarzowy - 210-292

V.

Wodociąg Ryszewko

55.

Budynek hydroforni

Numer inwentarzowy - 109-242

56.

Sieć wodociągowa Okunica

Numer inwentarzowy - 210-271

57.

Sieć wodociągowa Ryszewko

Numer inwentarzowy - 210-243

58.

Sieć wodociągowa Ryszewko

Numer inwentarzowy - 210-244

59.

Sieć wodociągowa z przył. Ryszewko

Numer inwentarzowy - 210-245

60.

Sieć wodociągowa z przył. Ryszewko

Numer inwentarzowy - 210-246

61.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-248

62.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-249

63.

Kanalizacja + odstojnik wód popłucznych

Numer inwentarzowy - 211-331

64.

Drogi i place Ryszewko

Numer inwentarzowy - 220-247

65.

Ogrodzenie wodociągów Ryszewko

Numer inwentarzowy - 109-250

66.

Sprężarka WAN-CE

Numer inwentarzowy - 444-251

67.

Hydrofor 4M3

Numer inwentarzowy - 604-252

68.

Hydrofor 4M4

Numer inwentarzowy - 604-253

69.

Zbiornik wyrównawczy 50M3

Numer inwentarzowy - 604-254

70.

Zbiornik wyrównawczy 50M4

Numer inwentarzowy - 604-255

71.

Rozdzielnia WRW-125 wodociągi Ryszewko

Numer inwentarzowy - 610-256

72.

Odżelaziacz 1400

Numer inwentarzowy - 654-257

73.

Odżelaziacz 1400

Numer inwentarzowy - 654-258

74.

Odżelaziacz 1400

Numer inwentarzowy - 654-259

75.

Odżelaziacz 1400

Numer inwentarzowy - 654-260

76.

Kładka dł. 12m przez k

Kanał Ostrawica-Giżyn

Numer inwentarzowy - 223-333

77.

Kanał - obudowa przepustu sklepionego - Giżyn

Numer inwentarzowy - 225-332

78.

Sieć wodociągowa - Giżyn

Numer inwentarzowy - 210-299

79.

Sieć wodociągowa z przyłączami - Nieborowo

Numer inwentarzowy - 210-301

VI.

Wodociąg Stróżewo

80.

Budynek hydroforni

Numer inwentarzowy - 109-209

81.

Studnia głębinowa - Odwiert

Numer inwentarzowy - 211-327

82.

Ogrodzenie hydroforni

Numer inwentarzowy - 109-210

83.

Sieć wodociągowa i hydrofor w Stróżowie

Numer inwentarzowy - 210-300

84.

Studnia głębinowa 50mb - Stróżewo

Numer inwentarzowy - 211-211

VII.

Wodociąg Rzepnowo

85.

Sieć wodociągowa Rzepnowo

Numer inwentarzowy - 210-241

VIII.

Oczyszczalnia Obojno

86.

Budynek Oczyszczalni

Numer inwentarzowy - 109-288

87.

Osadnik INHOFA

Numer inwentarzowy - 211-289

88.

Sieć kanalizacyjna

Numer inwentarzowy - 211-291

89.

Przepompownia

Numer inwentarzowy - 211-290

90.

Kanalizacja deszczowa - Obojno

Numer inwentarzowy - 211-353

91.

Kanalizacja deszczowa - Obojno

Numer inwentarzowy - 211-354

IX.

Wodociągi Obojno

92.

Budynek stacji wodociągowej

Numer inwentarzowy - 109-348

93.

Budynek hydroforni

Numer inwentarzowy - 109-349

94.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-352

95.

Studnia głębinowa

Numer inwentarzowy - 211-351

96.

Sieć wodociągowa wraz z przyłączem

Numer inwentarzowy - 210-358

97.

Sieć wodociągowa wraz z przyłączem

Numer inwentarzowy - 210-357

98.

Przewody rurowe przepompowni

Numer inwentarzowy - 210 - 356

99.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Numer inwentarzowy - 211-355

100.

Ogrodzenie budynku hydroforni z siatki

Numer inwentarzowy - 109-350

X.

Kanalizacja Brzesko, Mechowo, Letnin

101.

XI.

Kanalizacja sanitarna Brzesko, Mechowo, Letnin

Numer inwentarzowy - 211-194

Pyrzyce - miasto

102.

Kanalizacja deszczowa przy hali widowiskowo-sportowej - ul. Owocowa

Numer inwentarzowy - 211-77

103.

Kanalizacja deszczowa w Placu Wolności, ul. Poznańskiej

Numer inwentarzowy - 211-744

104.

Kanalizacja deszczowa - ul. Pod Lipami

Numer inwentarzowy - 211-7

105.

Kanalizacja deszczowa ul. Sikorskiego- ul.Warszawska

Numer inwentarzowy - 211-52

106.

Kanalizacja deszczowa - ul. Poznańska

Numer inwentarzowy - 211-743

107.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Staromiejska

Numer inwentarzowy - 211-180

108.

Kanalizacja sanitarna ul. Sikorskiego- ul.Warszawska

Numer inwentarzowy - 211-53

109.

Kanalizacja sanitarna przy hali widowiskowo-sportowej

Numer inwentarzowy - 211-79

110.

Kanalizacja sanitarna - ul. Głowackiego

Numer inwentarzowy - 211-58

111.

Kanalizacja sanitarna- ul. Górna

Numer inwentarzowy - 211-179

112.

Kanalizacja sanitarna - ul. Sikorskiego

Numer inwentarzowy - 211-56

113.

Kanalizacja sanitarna - ul. Kwiatowa

Numer inwentarzowy - 211-57

114.

Kanalizacja sanitarna - ul. Polna

Numer inwentarzowy - 211-178

115.

Przyłącze kanalizacji deszczowej przy hali widowiskowo-sportowej - ul. Owocowa

Numer inwentarzowy 211-76

116.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej przy hali widowiskowo-sportowej - ul. Owocowa

Numer inwentarzowy 211-78

117.

Sieć wodociągowa ul. Sikorskiego- ul.Warszawska

Numer inwentarzowy 211-54

118.

Sieć wodociągowa - ul. Cmentarna

Numer inwentarzowy 211-48

119.

Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej - ul. Mickiewicza

Numer inwentarzowy 211-33

120.

Studnia publiczna - ul. Szkolna 9

Numer inwentarzowy 224-14

121.

Studnia publiczna - ul. Szkolna 4

Numer inwentarzowy 224-15

122.

Studnia publiczna - ul. Kościuszki

Numer inwentarzowy 224-20

123.

Studnia publiczna - ul. Kilińskiego

Numer inwentarzowy 224-21

124.

Studnia publiczna - ul. 1-go Maja

Numer inwentarzowy 224-22

125.

Studnia publiczna - ul. Szkolna 8

Numer inwentarzowy 224-23

126.

Studnia publiczna - ul. Głowackiego

Numer inwentarzowy 224-27

127.

Studnia publiczna - ul. Księcia Bogusława X

Numer inwentarzowy 224-29

128.

Studnia publiczna - Szosa Stargardzka

Numer inwentarzowy 224-31

129.

Przepompownia ścieków - ul. Staromiejska

Numer inwentarzowy 211-181

130.

Ujęcie wody - Szosa Stargardzka (po PSS)

Numer inwentarzowy 211-50

131.

Osadnik wtórny przy starej oczyszczalni

Numer inwentarzowy 211-37

132.

Poletka do osadów 4 szt. przy starej oczyszczalni

Numer inwentarzowy 211-38

o łącznej wartości - 7.642.600,00 zł. (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/512/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2002r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:11:34