Uchwała Nr XXXIX/302/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzesku


Uchwała Nr XXXIX/302/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

 

 

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzesku

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz.141) Rada Miejska uchwala, co następuję:

 

 

§ 1. Szkole Podstawowej w Brzesku nadaje się imię „Jana Pawła II”, ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRZESKU”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:12:28