Uchwała Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XXXIX/304/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się statuty sołectw:

  1. Brzesko stanowiący załącznik nr 1,

  2. Brzezin stanowiący załącznik nr 2,

  3. Czernice stanowiący załącznik nr 3,

  4. Giżyn stanowiący załącznik nr 4,

  5. Krzemlin stanowiący załącznik nr 5,

  6. Letnin stanowiący załącznik nr 6,

  7. Mechowo stanowiący załącznik nr 7,

  8. Mielęcin stanowiący załącznik nr 8,

  9. Młyny stanowiący załącznik nr 9,

  10. Nieborowo stanowiący załącznik nr 10,

  11. Nowielin stanowiący załącznik nr 11,

  12. Obromino stanowiący załącznik nr 12,

  13. Okunica stanowiący załącznik nr 13,

  14. Pstrowice stanowiący załącznik nr 14,

  15. Pyrzyce stanowiący załącznik nr 15,

  16. Rzepnowo stanowiący załącznik nr 16,

  17. Ryszewko stanowiący załącznik nr 17,

  18. Ryszewo stanowiący załącznik nr 18,

  19. Stróżewo stanowiący załącznik nr 19,

  20. Turze stanowiący załącznik nr 20,

  21. Żabów stanowiący załącznik nr 21.

§ 2.Tracą moc uchwały:

1) Nr XXXVII/253/97 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce,

2) Nr IV/23/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

W załączniku - statuty sołectw Gminy Pyrzyce

 

 

Załączniki do pobrania

1 304-XXXIX-30-06-2005Statuty_So_ectw_Gminy_Pyrzyce.rar (RAR, 34KB) 2005-08-12 12:16:04 215 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:16:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:16:04