DECYZJA ZMIENIAJĄCA UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

SAiSO

8

DECYZJA ZMIENIAJĄCA UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Pokój nr 270 , tel.( 091)5704-720 

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00) 

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art.154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.                  Wniosek (podanie) o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny 

2.                  Załączniki (w zależności od sytuacji):

·                    pismo z WKU lub Powiatowego Urzędu Pracy o zmianie terminu powołania lub:

·                    Oświadczenie

·                    zaświadczenie o dochodach członków rodziny,

·                    zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,

·                    zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych),

3.                  Do wglądu:

·                    dowody osobiste zainteresowanych osób

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI :

1.                  Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

·                    żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,

·                    poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet),

·                    poborowy odbywający służbę zastępczą.

2.                  Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:18:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:18:23