Uchwała Nr XXXIX/312/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży działek zabudowanych garażami nr 113/7, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11 i 113/12 położonych w obrębie 6 mia


Uchwała Nr XXXIX/312/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie sprzedaży działek zabudowanych garażami nr 113/7, 113/8, 113/9,

113/10, 113/11 i 113/12 położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego działek zabudowanych garażami, numer:

113/7 o pow. 0,0018 ha,

113/8 o pow. 0,0017 ha,

113/9 o pow. 0,0017 ha,

113/10 o pow. 0,0014 ha.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego działek zabudowanych garażami, numer:

113/11 o pow. 0,0017 ha,

113/12 o pow. 0,0026 ha,

położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce, przy ul. T. Kościuszki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:35:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:35:05