Uchwała Nr XXXIX/313/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XXXIX/313/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie sprzedaży działek numer 81/7, 81/8, 81/9, 81/11 i 30/1 w obrębie 6

miasta Pyrzyce.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działek niezabudowanych numer:

81/7 o powierzchni 408 m2,

81/8 o powierzchni 473 m2,

81/9 o powierzchni 425 m2,

81/11 o powierzchni 465 m2,

30/1 o powierzchni 288 m2,

położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce, stanowiących własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:36:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:36:32