Uchwała Nr XXXIX/315/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w uchwale o obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów


Uchwała Nr XXXIX/315/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmian w uchwale o obwodach głosowania oraz siedzibach

obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz.499, Nr 74 poz.786, Nr 154 poz.1802, z 2002r. Nr 14 poz.128, Nr 127 poz.1089, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, z 2003r. Nr 57 poz.507, Nr 130 poz.1188, z 2004r. Nr 25 poz.219) i art.22 ust.2 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz.544, z 2002r. Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, z 2003r. Nr 57 poz.507, Nr 130 poz.1188, z 2004r. Nr 25 poz.219) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 486/09 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów wprowadzić następujące zmiany:

  1. W § 1 w obwodzie nr 2 skreśla się wyraz „ Sicinę” , a dopisuje się ulice „ Basenową i Podmiejską”,

  2. w obwodzie nr 3 dopisuje się ulicę „Przyszłości”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w formie obwieszczenia i w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:38:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:38:29