UCHWAŁA Nr XXXIX/316/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo


UCHWAŁA Nr XXXIX/316/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005r.

Na podstawie art.30 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz.499, Nr 74 poz.786, Nr 154 poz.1802, z 2002r. Nr 14 poz.128, Nr 127 poz.1089, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, z 2003r. Nr 57 poz.507, Nr 130 poz.1188, z 2004r Nr 25 poz.219) i art.22 ust.3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz.544, z 2002r. Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, z 2003r. Nr 57 poz.507, Nr 130 poz.1188, z 2004r. Nr 25 poz.219) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 14 dla wyborców przebywających w szpitalu z siedzibą w świetlicy Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przy ul.Jana Pawła II 2 tel.570-25-73.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:39:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:39:03