Uchwała Nr XXXIX/317/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji zadań w zakresie postę


Uchwała Nr XXXIX/317/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pyrzycach do realizacji zadań w zakresie postępowania

wobec dłużników alimentacyjnych oraz w zakresie zaliczek

alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) i art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz.2255, z 2004r. Nr 35, poz.305, Nr 64, poz.593, Nr 192, poz.1963, z 2005r. Nr 86, poz.732) w związku z art.18, ust 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Irenę Nawrocką, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, do realizacji zadań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w zakresie zaliczek alimentacyjnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:39:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-08-2005 12:39:29