Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja XL 2005 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XL/332/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej 2005-10-25 11:28:51
dokument Uchwała Nr XL/331/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok 2005-10-25 11:28:01
dokument Uchwała Nr XL/330/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Warnice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania p 2005-10-25 11:26:55
dokument Uchwała Nr XL/329/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania 2005-10-25 11:26:25
dokument Uchwała Nr XL/328/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dolice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania pr 2005-10-25 11:25:58
dokument Uchwała Nr XL/327/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakre 2005-10-25 11:24:51
dokument Uchwała Nr XL/326/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2005-10-25 11:24:16
dokument Uchwała Nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce. 2005-10-25 11:23:54
dokument Uchwała Nr XL/324/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek numer 81/7 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce. 2005-10-25 11:22:40
dokument Uchwała Nr XL/323/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXXIX/313/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży dzi 2005-10-25 11:22:08
dokument Uchwała Nr XL/322/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2005-10-25 11:20:44
dokument Uchwała Nr XL/321/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alk 2005-10-25 11:20:17
dokument Uchwała Nr XL/320/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Pyrzyce 2005-10-25 11:19:50
dokument Uchwała Nr XL/319/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zatwierdzenia projektów współfinansowa 2005-10-25 11:19:19
dokument Uchwała Nr XL/318/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Pyrzy 2005-10-25 11:18:51