Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/318/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Pyrzy


Uchwała Nr XL/318/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta

Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach ds.

Rewitalizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce, jako programu wieloletniego, kroczącego, okresowo uzupełnianego i aktualizowanego w zakresie uwarunkowań i zadań przewidywanych na kolejne lata kalendarzowe.

2. Opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce obejmuje się obszar całego miasta.

3. Zakres opracowania obejmuje:

 1. ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji,

 2. opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce,

3) skorelowanie przedsięwzięć realizacyjnych w ramach projektów rewitalizacji z Wieloletnim Planem Inwestycji Publicznych i Programem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2004-2013.

§ 2.1. Uchwala się powołanie doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Pyrzycach ds. Rewitalizacji, w składzie:

 1. Józef Kubajek,

 2. Marian Osękowski,

 3. Stefan Ryżyk.

 1. Zadaniem Komisji jest:

 1. opiniowanie w ramach opracowania i realizacji programu:

 1. kryteriów i wyników badań,

 2. zasięgu granic obszaru rewitalizacji,

 3. projektów rewitalizacji;

 1. przedstawianie Radzie Miejskiej rekomendacji dotyczącej przyjęcia Programu Rewitalizacji.

 1. Komisja w składzie wyszczególnionym w § 2. ust.1 działa do zakończenia obecnej kadencji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:18:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:18:51