Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/321/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alk


Uchwała Nr XL/321/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

na terenie miasta i gminy Pyrzyce

Na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 23, poz.186 ) oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2004r. w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce, ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 925 z późn.zm.) - w § 2 dodaje się pkt 7 o treści:

„7.Burmistrz może wydać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo w innych nie wymienionych miejscach na terenie miasta i gminy pod warunkiem pozytywnej opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:20:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:20:17