UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

SAiSO

10

UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Pokój nr 270 , tel.5704-720

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00)  

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.                  Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (wniosek w załączniku)

2.                  Załączniki (w zależności od sytuacji):

1.                  Oświadczenie (wniosek w załączniku)
Oświadczenie
(wniosek w załączniku)
- (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)

2.                  zaświadczenie o dochodach członków rodziny

3.                  zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych

4.                  zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)

5.                  Do wglądu:

1.                 dowody osobiste zainteresowanych osób

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.                  Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

·                    żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową

·                    poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet )

·                    poborowy odbywający służbę zastępczą

2.                  Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:16:25