Uchwała Nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce.


Uchwała Nr XL/325/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży działki zabudowanej numer 735 o powierzchni 4997 m2, położonej w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:23:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:23:54