Uchwała Nr XL/326/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XL/326/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6

miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 lit. a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) oraz Uchwały Nr XXXV/273/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się cenę sprzedaży działek numer 182 i 83/7 położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce w wysokości 46.600,00 zł.

§ 2. Rezygnuje się z obowiązku sporządzenia warunkowej umowy przedwstępnej na sprzedaż działek numer 182 i 83/7, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:24:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:24:16