Uchwała Nr XL/332/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr XL/332/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Odwołuje się członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach:

  1. Grzegorza Gontarza

  2. Andrzeja Hałasa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:28:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:28:51