Sesja XLI 2005 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLI/344/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok 2005-11-07 16:08:06
Uchwała Nr XLI/343/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-10-25 11:49:56
Uchwała Nr XLI/342/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia woli odstąpienia od poboru opłaty eksploatacyjnej 2005-10-25 11:43:45
Uchwała Nr XLI/341/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie nabycia na rzecz gminy działek numer 59 i 65 w obrębie Krzemlin gmina Pyrzyce w zamian za zadłużenia 2005-10-25 11:43:15
Uchwała Nr XLI/340/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji 2005-10-25 11:42:53
Uchwała Nr XLI/339/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r. 2005-10-25 11:42:25
Uchwała Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odci 2005-10-25 11:39:05
Uchwała Nr XLI/337/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzyc 2005-10-25 11:38:37
Uchwała Nr XLI/336/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/236/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych 2005-10-25 11:38:08
Uchwała Nr XLI/335/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych 2005-10-25 11:37:42
Uchwała Nr XLI/334/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2005-10-25 11:33:20
Uchwała Nr XLI/333/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konst 2005-10-25 11:32:10