UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

SAiSO

11

UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Pokój nr 270 , tel.5704-720

  pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00) 

UM

pyrzyce

Podstawa prawna:art.39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 21, poz. 205 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.                  Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny (wniosek w załączniku)

2.                  Załączniki:

1.                  orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-o inwalidztwie członka rodziny- w wypadku gdy opieka ma być sprawowana nad inwalidą I grupy (osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji)

3.                  Do wglądu:

1.                  dowody osobiste zainteresowanych osób

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz, poborowy z kartą powołania do wojska oraz poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.                  Przyjmowane są podania od poborowych służby zastępczej odbywających tę służbę oraz żołnierzy mających w mieście lub w gminie Pyrzyce miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.

2.                  W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

3.                  Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 

Załączniki do pobrania

1 uznopieka.rtf (RTF, 49KB) 2005-11-09 12:13:41 111 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-11-2005 12:13:41