Uchwała Nr XLI/335/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych


Uchwała Nr XLI/335/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

dnia 29 września 2005r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z

dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na

realizację zadania inwestycyjnego „Gminna Platforma Cyfrowa”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z

dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Gminna Platforma Cyfrowa”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:37:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:37:42