Uchwała Nr XLI/337/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzyc


Uchwała Nr XLI/337/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

dnia 29 września 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji

projektu p.n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA. oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie art.18 ust.1, art.51 ust.1 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pyrzycach wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Pyrzyc umowy na dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzycach elementem efektywniejszej i aktywniejszej współpracy w zakresie rozwoju dorobku kulturalnego między Polsko-Niemieckim partnerem” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w kwocie 346 272zł i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy Pyrzyce na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:38:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:38:37