Uchwała Nr XLI/339/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r.


Uchwała Nr XLI/339/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

dnia 29 września 2005r.

w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie

gminy 2005r.

Na podstawie art.130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 709 370 zł, które nie wygasają z upływem 2005r. zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XLI/339/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu

Kwota

w zł.

Termin

wydatkowania

600

.

.

Transport i łączność

256 214

X

.

60016

.

Drogi publiczne gminne

256 214

X

.

6050

Budowa ścieżki rowerowej etap I na odcinku od ul. Stargardzkiej do ul. Ciepłowniczej

256 214

30.06.06

921

.

.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

453 156

X

.

92109

.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

453 156

X

.

.

6050

Budowa Domu Kultury

453 156

30.06.06

.

.

.

Razem

709 370

X

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:42:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:42:25