Uchwała Nr XLI/342/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia woli odstąpienia od poboru opłaty eksploatacyjnej


Uchwała Nr XLI/342/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

w sprawie wyrażenia woli odstąpienia od poboru opłaty eksploatacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża wolę odstąpienia od poboru opłaty eksploatacyjnej określonej w art. 84 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 Nr 27, poz. 96 z póź. zm.), do której ponoszenia zobowiązana jest „GEOTERMIA PYRZYCE” Sp. z o.o. z tytułu korzystania z wód termalnych.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:43:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-10-2005 11:43:45