Uchwała Nr XLI/344/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok


Uchwała Nr XLI/344/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 września 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/242/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok załącznik Nr 10, o którym mowa w § 6 uchwały - otrzymuje brzmienie jak

w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik w pliku poniżej

 

Załączniki do pobrania

1 344-XLI-29-09-2005-za_.xls (XLS, 17KB) 2005-11-07 16:08:06 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-11-2005 16:08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-11-2005 16:08:06