Sesja XLIII 2005 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIII/358/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. 2005-12-09 10:34:46
Uchwała Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach 2005-12-09 10:30:03
Uchwała Nr XLIII/356/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 2005-12-09 10:25:36
Uchwała Nr XLIII/355/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r.w sprawie zwolnienia z podatku rolnego 2005-12-09 10:24:18
Uchwała Nr XLIII/354/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego 2005-12-09 10:23:21
Uchwała Nr XLIII/353/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok 2005-12-09 10:18:03
Uchwała Nr XLIII/352/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 2005-12-09 10:15:19
Uchwała Nr XLIII/351/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2005-12-09 10:09:16
Uchwała Nr XLIII/350/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2005-12-09 10:06:22
Uchwała Nr XLIII/349/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw 2005-12-09 10:05:58
Uchwała Nr XLIII/359/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2005-12-08 10:09:51
Uchwała Nr XLIII/367/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce 2005-12-08 09:57:45
Uchwała Nr XLIII/366/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 2005-12-08 09:57:04
Uchwała Nr XLIII/365/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2005-12-08 09:56:03
Uchwała Nr XLIII/364/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2005-12-08 09:54:45
Uchwała Nr XLIII/363/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie oddania w formie darowizny lokalu użytkowego położonego w Pyrzycach przy ulicy Kwiatowej 3 2005-12-08 09:54:18
Uchwała Nr XLIII/362/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli płac 2005-12-08 09:53:33
Uchwała Nr XLIII/361/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r. 2005-12-08 09:52:51
Uchwała Nr XLIII/360/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda 2005-12-08 09:51:26