Uchwała Nr XLIII/361/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r.

Nowa strona 1

 

Uchwała Nr XLIII/361/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

 

w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie

gminy  2005r.

 

 

 

Na podstawie art.130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z  2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Ustala się kwotę wydatków   inwestycyjnych w wysokości  500 796zł, które nie wygasają z upływem 2005r. zgodnie z załącznikiem.

 

 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Artur Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr XLIII/361/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa  działu

Kwota

Termin

wydatkowania

600

 

 

Transport i łączność

350 000

x

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

350 000

x

 

 

6050

Przebudowa ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach

350 000

20.12.2006r.

801

 

 

Oświata i wychowanie

150 796

x

 

80101

 

Szkoły podstawowe

150 796

x

 

 

6050

Rozbudowa SP-2 w Pyrzycach

150 796

31.08.2006r.

 

 

 

Razem

500 796

X

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:52:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:52:51