Uchwała Nr XLIII/365/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr XLIII/365/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje się Mariusza Majaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 09:56:03